Rozkład dnia w przedszkolu:

6:00 – 7:50 – schodzenie się dzieci; zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi, tworzenie atmosfery zaciekawienia podczas                                             przygotowywania pomocy i materiałów do zajęć,
7:50 –  8:00  - zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela
8:00 –  8:10  - śniadanie,
8:15 –  9:00  - zabiegi higieniczne w łazience, mycie zębów, sprawdzanie obecności,
9:00 – 10:00 – tworzenie sytuacji edukacyjnych przez nauczyciela- zajęcia zorganizowane– ukierunkowane na rozwój wszystkich rodzajów                                aktywności dziecięcej,
10:00 –11:00 – zabawy według zainteresowań dzieci,  przy sprzyjającej pogodzie pobyt na świeżym powietrzu,
11:00 - 11:15 - drugie śniadanie,
11:15 - 11:30 - zabiegi higieniczne w łazience,
11:30 -13:30 - grupa „Biedronki „ południowy odpoczynek,

  • dzieci z grup starszych – odpoczynek na karimatach- około 0,5 godz,
  • praca indywidualna  oraz w małych grupach dzieci,
  • słuchenie muzyki i tekstów literackich,
  • zabawy na świażym powietrzu,

13:30 –13:50   - obiad,
13:50 –14:00   - zabiegi higieniczne w łazience,
14:00 –16:30  - zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela

  • zabawy według zainteresowań dzieci,
  • praca w małych grupach,
  • kontakty indywidualne z rodzicami,
  •  rozchodzenie się dzieci.