budynek przedszkola

 

Dyrektor przedszkola, informuje, że w dniach 03.03.2013 r- 31.03.2013 r będą wydawane rodzicom oraz przyjmowane karty zgłoszenia dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2014/2015.
Kartę można pobrać ze strony internetowej lub w placówce u referenta lub dyrektora
w godz. 7,30 – 15,00 / po godz. 15 - tej  w grupie Motyle/.

Zgodnie z umową dzierżawy podpisaną przez Burmistrza miasta Ostródy w tym roku nabór będzie przeprowadzany w dwóch terminach.
W pierwszym dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda,
w drugim po ogłoszeniu wyników pierwszego naboru i posiadaniu wolnych miejsc dla wszystkich dzieci, w tym zamieszkałych na terenie Gminy wiejskiej Ostróda.
Rodzice składający karty do kilku przedszkoli  winni zadeklarować przedszkole preferowane w pierwszej kolejności.
W tym roku tworzona będzie grupa dzieci najmłodszych tj. urodzonych w 2011 roku
oraz druga w miejsce  6 latków odchodzących do szkoły.
   Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym / 5 i 6 latki – urodzone w 2009 r oraz  w 2008r urodzone od 01.07 do 31.12 2008r/

Informację o dzieciach przyjętych

do przedszkola, można będzie uzyskać

od dnia 15 kwietnia 2013 r.

   Tradycją naszego przedszkola jest zasada łączenia rodzeństw - jeżeli starsze dziecko jest lub było naszym przedszkolakiem, staramy się przyjąć młodsze.
Życzę szczęścia w przyjęciach do przedszkoli.

Dyrektor przedszkola –

Jadwiga Otremba