Zanim będę uczniem

zanim będę uczniem

Program zawiera opis 15 obszarów edukacyjnych wymienionych w podstawie programowej wraz z wykazem umiejętności, które powinno posiadać dziecko, zanim zostanie uczniem.

Publikacja łączy program wychowania przedszkolnego z przewodnikiem metodycznym – prezentuje praktyczne sposoby osiągania przez dziecko konkretnych umiejętności.

W programie przedstawiona została spójna koncepcja diagnozy przedszkolnej, której elementem jest broszura Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego.