Personel obsługowy naszego przedszkola:

  • Marlena Kasperek- Grabowska – referent do spraw zaopatrzenia,
  • Lubomira Otremba – pomoc nauczyciela ( aktualnie na urlopie macierzyńskim ),
  • Bożena Kuriata – kucharka,
  • Teresa Piechowiak – pomoc kucharki,
  • Elżbieta Pasch - woźna oddziałowa,
  • Krystyna Podgórska - woźna oddziałowa,
  • Regina Leśniewska - woźna oddziałowa.
  • Jolanta Mirosław - woźna oddziałowa.

Oprócz stałego personelu zatrudniane są osoby na umowy cywilnoprawne, czasowo wspomagające personel lub do prowadzenia zajęć dodatkowych.
Placówka posiadając wykwalifikowany personel kuchni, prowadzi także szkolenie praktyczne dla uczniów w zawodzie kucharza.

W przedszkolu aktualnie pracuje także stażystka skierowana przez urzad pracy..