Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

  • Bożena Budrewicz - magister kierunku - pedagogika w zakresie społeczna, studia podyplomowe w zakresie Pedagogika Wczesnej Edukacji, nauczyciel dyplomowany.
  • Wioletta Dziedziech Banaszek – studia wyższe zawodowe na kierunku – pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany.
  • Anna Kochanowska - licencjat kierunku - pedagogika w zakresie pedagogika wieku dziecięcego, nauczyciel kontraktowy (aktualnie na urlopie rodzicielskim).
  • Alina Kostrzewa - magister kierunku - pedagogika w zakresie wczesnej edukacji, nauczyciel dyplomowany.
  • Joanna Monika Kraszyńska – magister kierunku - pedagogika w zakresie wczesnej edukacji, nauczyciel mianowany.
  • Joanna Łyskawa – magister kierunku - pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji oraz Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie, nauczyciel kontraktowy.
  • Krystyna Wąsik – magister kierunku-pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, nauczyciel mianowany.
  • Wioletta Wiszniewska– magister kierunku – pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, studia podyplomowe – Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, nauczyciel kontraktowy, ( pracuje na zastępstwie za innego nauczyciela).